princzinger-pter

Jogász, 2011-től foglalkozott rendszerszintű oktatási és közigazgatási fejlesztési programokkal. 2016
óta dolgozik a turizmusfejlesztés területén. A legjelentősebb 36 magyarországi turisztikai szakmai
szövetséget tömörítő Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány kuratóriumának elnöke. Társadalmi
munkában a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke.

Példaértékű hazai aktív turisztikai projektek

A Nemzeti Turizmus-fejlesztési Stratégia kiindulópontja, hogy Magyarországnak sokkal jobbak az
adottságai a turizmus terén, mint ami ebből a turisztikai szolgáltatók üzleti eredményein látszik. A
Stratégiában kitűzött célok nem érhetők el a rejtett tartalékok felkutatása és kiaknázása nélkül. Ilyen
kiaknázatlan potenciál rejlik a balatoni kerékpáros turizmusban is. A desztináció adottságai kiválóak,
azonban az önmagukban csekély vonzerőt képviselő élménypontok összekapcsolásán alapuló
termékfejlesztés, valamint a kerékpáros turisták biztonságát és komfortját biztosító szolgáltatások
fejlesztése nélkül nem lehet sikeres a Balaton kerékpáros desztinációként történő (újra)pozícionálása.
Az előadásban bemutatásra kerül a GINOP 7.1.9-17-2018-00012 azonosítószámú „Balatoni
kerékpáros szolgáltatások fejlesztése” című projekt.

2019. november 28., csütörtök, 16.30, B terem