Infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés

Az AÖFK számos területen indított fejlesztési projekteket, illetve cselekvési programot, amelyek egy-egy térséget vagy szakágat érintenek. Az alábbiakban szakáganként mutatjuk be a területhez kapcsolódó projekteket, a projektek által megvalósítani kívánt célokat és eredményeket.

Az AÖFK által koordinált projektekben kiemelt cél, hogy a megvalósuló fejlesztések elősegítsék az aktív turisztikai hálózatok kialakítását, a szakágak közötti átjárhatóság megteremtését és a fenntartható működtetést.