Kékes és környezete Fejlesztési Program

Röviden a Stratégiáról

Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ – a Kékes szűkebb környezetére, mint a Mátra leglátogatottabb, központi részére fókuszáló fejlesztési programot állít össze.

A fejlesztési program készítésének célja a Kékes és környezetét érintő főbb problémák feltárása és orvoslása, ezenkívül a térségben rejlő fejlesztési potenciál felmérése és egy megvalósítható fejlesztési elemeket tartalmazó csomag összeállítása. A program összeállításakor az AÖFK nagy hangsúlyt fektet az érintettek minél szélesebb körben történő bevonására annak érdekében, hogy a tervezés eredményeképp a látogatók számára vonzó fejlesztések jöjjenek létre, miközben a térség gazdag természeti értékei sem sérülnek.

A Projekt átadása

A tanulmány elkészítésének határideje: 2021. április 30.

A Kékes és környezete Fejlesztési Program részletes leírása

A Kékes szűkebb környezetére fókuszáló beruházási program kidolgozása szorosan kötődik a 2148/2017. (XII. 29.) és az 1663/2020. (X. 15.) kormányhatározatokban foglaltak alapján kidolgozott „Mátra és térsége Aktív Turisztikai Stratégia” dokumentumhoz.

A program kidolgozásának legfőbb célja a Kékes és környezetében felmerülő főbb problémák feltárása, ezek fenntartható orvoslása, valamint a térség fejlesztési potenciáljának felmérése, melyre építve egy megvalósítható fejlesztéseket tartalmazó programcsomagot állítunk össze. A program végrehajtásával egy, a jelenleginél szélesebb körű élménycsomag válik elérhetővé, potenciálisan növelve az ország legmagasabb hegycsúcsának vonzerejét, melynek hatására a látogatók száma is emelkedhet.

A vonzerő növelését öt tevékenységcsoporton keresztül lehet elérni:

  • Meghatározó jelentőségű a Kékes elérhetőségének javítása. Kulcsfontosságú azonban, hogy ezt környezetkímélő eszközökkel valósítsuk meg, ezért a térségben zajló személyautó-forgalmat a csúcstól távolabbi pontokon, erre a célra megfelelően kialakított parkolóban tervezzük megállítani. A parkolóktól a csúcsig alternatív, környezetbarát feljutási módokat szeretnénk biztosítani a látogatóknak többek között egy kabinos felvonó kiépítésével, a hegyen közlekedő elektromos buszpark bővítésével, valamint a kerékpáros és kiránduló-útvonalak fejlesztésével.
  • A fejlesztések alapfeltétele a térség elavult közműhálózat-kapacitásának és színvonalának fejlesztése.
  • A Kékes négyévszakos aktív turisztikai desztináció szerepének növelése érdekében a természeti értékek megőrzése mellett az aktív turisztikai, valamint a sí és más téli sportok kapcsán meglévő potenciál kihasználása is kívánatos, mely infrastrukturális és menedzsment jellegű fejlesztéseken keresztül érhető el.
  • A hegy vonzerejének növeléséhez elengedhetetlen a csúcskő környezetének, illetve a csúcs közelében lévő épített infrastruktúra rendezése.
  • Az új fejlesztési elemek mellett fontos szempont az értékkel bíró elemek új funkciókkal való megtöltése.

A fejlesztési program elkészítésének első lépéseként a problémák megoldására és a lehetőségek kihasználására irányuló projektötletek összegyűjtése történt meg, majd a tervezetet szakértői javaslatokkal egészítettünk ki.

A programelemek kiválasztása során a megvalósíthatóság – itt elsősorban a természetvédelmi szempontok –, a pénzügyi fenntarthatóság, illetve a projektek hatásainak vizsgálata játszott fontos szerepet. (A beruházási programnak nem jelentik tárgyát a magánberuházásból megvalósítható fejlesztések, mint például kereskedelmi szálláshelyek vagy vendéglátóhelyek.)

A tanulmány következő egysége a kiválasztott programelemek működtetésére, a beruházás, valamint az üzemeltetés finanszírozására tartalmaz javaslatokat. A dokumentum részletes cselekvési terv keretében összegzi a szükséges előkészítési lépéseket, ezek időigényét, valamint a fejlesztések lebonyolításának lehetséges koncepcióját is vázolja.

A fejlesztési program összeállításakor az AÖFK kiemelt hangsúlyt fektet az érintettek minél szélesebb körben történő bevonására. Ennek megfelelően a projektötletek gyűjtésekor, a beruházási program elemeinek meghatározásakor is messzemenőkig épít a területen működő főbb szereplők véleményére, a tanulmány elkészültét követően pedig további lehetőséget biztosít számukra az abban foglaltak pontosítására.

Kékes és környezete Fejlesztési Program (PDF)