Kerékpározás Éve Program

Röviden a projektről

A Kerékpározás éve 2020-2021 az eddigi kerékpáros fejlesztések és kampányok folytatása. Egy komplex, közpolitikai intézkedésekre, infrastruktúra-fejlesztésre, szemléletformálásra és kommunikációra kiterjedő program, melyben az intézkedések nem egymástól elszigetelten, hanem egymáshoz kapcsolódva, egységes rendszerben jelennek meg, ezáltal hatékonyan képes ellátni feladatát. Az egységes kommunikáció pedig lehetővé teszi, hogy a célkitűzések és eredmények minél több emberhez eljussanak.

A projekt részletes bemutatása

A program elsődleges feladata a kerékpározás népszerűsítése, az ehhez szükséges feltételrendszer megteremtése, a közlekedési kultúra javítása, valamint a szemléletformálás. Egyszerűen fogalmazva a cél, hogy a mindennapi közlekedés során egyre többen válasszák autó helyett a kerékpárt, a szabadidő eltöltése pedig egyre inkább az aktív turizmust jelentse. Tehát a program közvetve, az autóforgalom mérséklése által elősegíti a fenntartható közlekedést, a levegő- és zajszennyezés csökkentését, valamint a lakosság egészségi állapotának és életminőségének javítását. Az aktív turizmusnak köszönhetően hozzájárul a turisztikai régiók és a kevésbé fejlett térségek fejlődéséhez, a helyi vállalkozások erősítéséhez.

Az elérni kívánt célokat és kapcsolódó feladatokat a „Kerékpározás éve” program megvalósításával összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1377/2020. (VII. 10.) számú kormányhatározat tartalmazza. A határozat rendelkezik még a Főváros és térsége kerékpáros közlekedési koncepciójának elkészítéséről, valamint a magyarországi kerékpáros közlekedés fejlesztés 2021-2027 közötti EU-s forrásból történő finanszírozási tervének kidolgozásáról.

Hatékony és hosszú távú változást elérni kizárólag komplex, rendszerszemléletű, az adott témakör egészére kiterjedő megoldásokkal lehetséges, ahol a különböző intézkedések kölcsönösen egymás hatását erősítik. A kormányhatározat a Kerékpározás éve 2020-2021 program intézkedéseit típusuk alapján három fő csoportra bontja: közpolitikai intézkedések, infrastrukturális fejlesztések és kerékpárhasználatot ösztönző programok, valamint szemléletformáló rendezvények és kommunikációs kampányok.