Víziturisztikai Koncepció és Fejlesztési Program

Röviden a koncepcióról

A hazai víziturizmusban rejlő potenciál hatékonyabb kihasználása érdekében 2020. őszén olyan hiánypótló dokumentum kidolgozását kezdtük el, melynek célja egy komplex, az infrastrukturális fejlesztéseken túlmutató ágazati koncepció elkészítése. A program a vízitúrázására alkalmas folyószakaszok helyszíni felmérését követően azonosítja a beavatkozási pontokat, de fejlesztési javaslatokat tesz a szabályozás, az egységes marketingkommunikáció, a szemléletformálás és az oktatás területére vonatkozóan is.

A Víziturisztikai Koncepció és Fejlesztési Program 2030 projekt részletes leírása

  • A Projekt szakaszai

A projekt helyzetfelmérő szakasza 2020-ban kezdődött a vonatkozó hazai vizek felmérésével, melynek eredményeként a célok és fejlesztési irányok 2021. első negyedévére intézkedésekké és javaslatokká formálódtak. A projekt várható 2021. első félév végi befejezéséig egy cselekvési terv és ütemezés, valamint a fejlesztéseket érintő pénzügyi tervezés is elkészül. 

2020 nyarán kezdődött Magyarország víziturisztikai helyzetének teljes körű felmérése. Az AÖFK szakmai csapata az országot két részre osztva járta be a hazai folyókat és tavakat, hogy feltérképezze a vízi turizmusban rejlő lehetőségeket, megismerje a problémákat, a turizmus fejlődésének fizikai vagy épp jogi, szabályozási anomáliákból adódó akadályait. A bejárásokon segítségünkre voltak a helyi turisztikai szolgáltatók, egyesületek, természetvédelmi és vízügyi hatóságok, önkormányzatok, szolgáltatók, valamint túravezetők, lelkes amatőrök és megszállott túrázók is.

A pozitívumok rögzítése mellett azokat az információkat gyűjtöttük össze, amelyek területi egységekre bontva mutatják meg a megoldandó feladatokat, nehézségeket. 

A helyzetfeltárás tartalmazza a vízitúra-útvonalak legfrissebb, átfogó leírását, a megállóhelyek listáját, a területen elérhető túraszervezők és szállásadók, szolgáltatók rövid bemutatását és a kis és nagyléptékű fejlesztési beavatkozások priorizált listáját. Emellett a vízitúrázás jogszabályi környezetének felülvizsgálata is megtörtént, illetve a kommunikációs csatornák és az oktatás helyzetének állapotfelmérése is a feladataink részét képezte. 

A széleskörű helyzetfeltárásra építve partnerségi találkozókra kerül sor, amely alapján a fejlesztési irányok, célok, majd intézkedések kidolgozása történik meg. Ezt követően a cselekvési terv részeként a fejlesztéseket érintő ütemezés és pénzügyi tervezés, valamint a víziturisztikai fejlesztések megvalósítását elősegítő szervezeti háttér leírása is elkészül.