A Társaság teljes neve Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely 1037 Budapest, Montevideo utca 4.
A Társaság rövidített elnevezése Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft.
Telefonszám  +36 1 490 0175
Központi elektronikus levélcím info@aofk.hu
A honlap URL-je www.aofk.hu
Ügyfélszolgálat Az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. Nem működtet ügyfélszolgálatot
A szerv vezetői Ügyvezető igazgató – Baráth Gergely Béla
Kommunikációs igazgató – Petényi Mirkó
Operatív igazgató – dr. Vidonyi Dániel
Felügyelőbizottsági tagok dr. Halász Zsolt Ákos (elnök)
Kovács Beáta (tag)
dr. Hováth Ákos (tag)
Magyar Állam tulajdonos (tag) esetén a tulajdonosi joggyakorló NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos
1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6.
Felügyelt költségvetési szervek Jelenleg nincs az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.
Gazdálkodó szervezetek Jelenleg nincs olyan gazdálkodó szervezet, amely az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. többségi tulajdonában áll, vagy amely felett közvetlen irányítással rendelkezik.
Közalapítványok Jelenleg nincs olyan közalapítvány, amelyet az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. alapított, vagy amely alapítói jogát gyakorolja.
Lapok Jelenleg az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. nem rendelkezik saját maga által alapított lappal.
Költségvetési szervek Az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. nem rendelkezik általa alapított költségvetési szervvel.
A társaság tevékenységét meghatározó jogszabályok Jogszabály kereső
Az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok Az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. nem jár el hatósági ügyekben.
A szerv nyilvántartásai Az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft.-nek jelenleg nincs saját fenntartású nyilvántartása.
Nyilvános kiadványok Az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. nem jelentet meg nyilvános kiadványokat.
Döntéshozatal, ülések Az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem testületi szervként működik.
A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok Az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem testületi szervként működik.
Hirdetmények, közlemények Az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. által kiadott közlemények
Közérdekű adatok igénylése Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. kezelésében lévő közérdekű adatok megismerése iránt bárki igényt nyújthat be.
Az igény benyújtható e-mailen a info@aofk.hu címen
Az igény benyújtható levélben az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatójának címezve, a Társaság postacímére
Közzétételi listák Adatszolgáltatás 2009. évi CXXII.törvény szerint
Gazdálkodási adatok Jegyzett tőke: 3 000 000 HUF
Tulajdonos: Magyar Állam
A Társaság cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-343790
Adószáma: 26768496-2-41
Statisztikai számjele: 26768496-8412-572-01
Bankszámla száma: Magyar Államkincstár 10032000-00358619-00000017
A Társaság törvényességi felügyeletét ellátó szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Az Alapító Okirat kelte: 2019. június 12.
A Társaság működésének időtartama: határozatlan
Éves költségvetések Az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem költségvetési szerv.
Éves beszámolók Az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft nem rendelkezik lezárt üzleti évvel
A költségvetés végrehajtása Az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem költségvetési szerv.
Szerződések 2019-ben kelt szerződésekre vonatkozóan: 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések listája
Közbeszerzés Közbeszerzési terv 2019
Közbeszerzési terv 2019 1. sz. módosítása
Közbeszerzési terv 2020
Etikai Kódex Etikai Kódex