A Társaság teljes neve Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.
A Társaság rövidített elnevezése Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft.
Telefonszám +36 1 220 6382
Központi elektronikus levélcím info@aofk.hu
A honlap URL-je www.aofk.hu
Ügyfélszolgálat Az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. Nem működtet ügyfélszolgálatot
A szerv vezetői Ügyvezető igazgató – Baráth Gergely Béla
Kommunikációs igazgató – Petényi Mirkó
Operatív igazgató – dr. Vidonyi Dániel
Stratégiai igazgató – Tendli Krisztina
Felügyelőbizottsági tagok dr. Halász Zsolt Ákos (elnök)
Kovács Beáta (tag)
dr. Horváth Ákos (tag)
Magyar Állam tulajdonos (tag) esetén a tulajdonosi joggyakorló Miniszterelnökség
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
Felügyelt költségvetési szervek Jelenleg nincs az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.
Gazdálkodó szervezetek Jelenleg nincs olyan gazdálkodó szervezet, amely az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. többségi tulajdonában áll, vagy amely felett közvetlen irányítással rendelkezik.
Közalapítványok Jelenleg nincs olyan közalapítvány, amelyet az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. alapított, vagy amely alapítói jogát gyakorolja.
Lapok Jelenleg az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. nem rendelkezik saját maga által alapított lappal.
Költségvetési szervek Az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. nem rendelkezik általa alapított költségvetési szervvel.
A társaság tevékenységét meghatározó jogszabályok Jogszabály kereső
Az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok Az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. nem jár el hatósági ügyekben.
A szerv nyilvántartásai Az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft.-nek jelenleg nincs saját fenntartású nyilvántartása.
Nyilvános kiadványok Az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. nem jelentet meg nyilvános kiadványokat.
Döntéshozatal, ülések Az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem testületi szervként működik.
A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok Az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem testületi szervként működik.
Hirdetmények, közlemények Az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. által kiadott közlemények
Közérdekű adatok igénylése Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. kezelésében lévő közérdekű adatok megismerése iránt bárki igényt nyújthat be.
Az igény benyújtható e-mailen a info@aofk.hu címen
Az igény benyújtható levélben az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatójának címezve, a Társaság postacímére
Közadat Szabályzat
Közzétételi listák Adatszolgáltatás 2009. évi CXXII.törvény szerint
Adatszolgáltatás a 2011. évi CXII. törvény szerint 2020
Adatszolgáltatás a 2011. évi CXII. törvény szerint 2021
Adatszolgáltatás a 2011. évi CXII. törvény szerint 2022
Gazdálkodási adatok Jegyzett tőke: 3 000 000 HUF
Tulajdonos: Magyar Állam
A Társaság cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-343790
Adószáma: 26768496-2-41
Statisztikai számjele: 26768496-8412-572-01
Bankszámla száma: Magyar Államkincstár 10032000-00358619-00000017
A Társaság törvényességi felügyeletét ellátó szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Az Alapító Okirat kelte: 2019. június 12.
A Társaság működésének időtartama: határozatlan
Éves költségvetések Az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem költségvetési szerv.
Éves beszámolók Beszámoló 2019
Beszámoló 2020
Beszámoló 2021
A költségvetés végrehajtása Az Aktív- és Ökoturisztikai Nonprofit Kft. esetében nem értelmezhető adatszolgáltatás, mivel a Társaság nem költségvetési szerv.
Szerződések 2019-ben kelt szerződésekre vonatkozóan: 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések listája
2020-ban kelt szerződésekre vonatkozóan: 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések listája
2021-ben kelt szerződésekre vonatkozóan: 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések listája
Közbeszerzés Közbeszerzési terv 2019
Közbeszerzési terv 2019 1. sz. módosítása
Közbeszerzési terv 2020
Közbeszerzési terv 2020 1. sz. módosítása
Közbeszerzési terv 2020 2. sz. módosítása
Közbeszerzési terv 2020 3. sz. módosítása
Közbeszerzési terv 2021
Közbeszerzési terv 2021 I. módosítás
Közbeszerzési terv 2022
Gépjárművek beszerzése – felhívás
Gépjárművek beszerzése – összegzés
Nyomdai feladatok ellátása – felhívás
Nyomdai feladatok ellátása – vállalkozási keretszerződés
Nyomdai feladatok ellátása – összegzés
E-kerékpárok beszerzése – felhívás
E-kerékpárok beszerzése – szerződés
E-kerékpárok beszerzése – összegzés
Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése – felhívás
Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése – szerződés 1. rész
Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése – szerződés 2. rész
Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése – szerződés 3. rész
Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése – összegezés
Nyomdai feladatok ellátása 2021 – Ajánlattételi Felhívás
Nyomdai feladatok ellátása 2021 Szerződés
Nyomdai feladatok ellátása 2021 Összegezés
Etikai Kódex Etikai Kódex
Esélyegyenlőségi Terv Esélyegyenlőségi Terv
Bejelentőlap Integritást sértő esemény bejelentéséhez Bejelentőlap