Stratégia és közpolitikai intézkedések

Az AÖFK több területen készít átfogó országos, illetve szűkebb lehatárolású térségi, és szakágakhoz kötött aktív turisztikai stratégiai dokumentumokat. A stratégia alkotás célja, hogy a szektor fejlesztési irányai közép- és hosszú távon, tervezetten, egymással összefüggésben valósuljanak meg. A feladatunk, hogy a különböző szintű stratégiák egymásra épülve teremtsék meg az aktív turizmus fenntartható fejlődési és működési feltételeit.